All Services

100 tisíc € Nadácii pre podporu rodiny (ročne na podporu rodín v kríze)

dôstojná staroba v zariadeniach PSK (kvalita bez dlhej čakacej doby)

rodinné vstupné v celom kraji (rodinné zľavy v cestovnom ruchu)

3 000 študentov v duálnom vzdelávaní (viac ako 100 % nárast študentov)

5 miliónov € na dotácie pre kraj (obce, mestá, cirkvi a organizácie)

5 000 nových pracovných miest (silní investori, podpora malých firiem)

1 lístok na dopravu pre celý Východ (časové lístky, mobilná aplikácia)

200 km cyklotrás: Spiš, Šariš, Zemplín (Tatry, EuroVelo 11, Domaša, Poloniny)

R4: spustenie výstavby celého úseku (od Prešova po hranicu s Poľskom)