3 000 študentov v duálnom vzdelávaní (viac ako 100 % nárast študentov)