Práca

3 000 študentov v duálnom vzdelávaní (viac ako 100 % nárast študentov)

5 miliónov € na dotácie pre kraj (obce, mestá, cirkvi a organizácie)

5 000 nových pracovných miest (silní investori, podpora malých firiem)