Za Majerského sa zrekonštruovalo o 50 % viac ciest, kraj je prvýkrát bez havárií

Počas obdobia župana Milana Majerského sa v Prešovskom kraji zrekonštruovalo 732 km krajských ciest, čo je o 50 % viac oproti predošlému obdobiu. Cesty v kraji sú tiež po prvýkrát bez havarijných stavov a opravených bolo o 350 % viac mostov, spolu 79. Kraj zároveň o viac ako 40 % zvýšil mzdy opatrovateľkám, zdravotným sestrám či šoférom v krajských zariadeniach a o rekordných 1500 % narástol aj počet študentov duálneho vzdelávania. Vychádza to z údajov, ktoré pri úvodnej rekapitulácii výsledkov uviedol predseda PSK a Kresťanskodemokratického hnutia Milan Majerský. Ďalšie výsledky bude prezentovať postupne v rámci okresov.

„Dlhodobo tvrdím, že kde je cesta, tam je život. Preto som do úradu vstupoval s víziou dať krajské cesty konečne do poriadku, zlepšiť aj pracovné možnosti a pomôcť rodinám. Som hrdý, že sa to podarilo! Za síce o rok dlhšie obdobie, ale tiež dva ťažké roky pandémie a krízy. Napriek nim kraj nastúpil na úspešnú cestu rozvoja,“ uviedol Majerský, ktorý za dlhodobé nasadenie poďakoval celému tímu spolupracovníkov.

Zrekonštruovaných 732 km je až tretina ciest PSK. Kraj kládol dôraz aj na zrýchlenie rekonštrukcie a modernizácie mostov. Kým za predošlého obdobia sa opravilo ročne 4 – 5 mostov, za Majerského 16. PSK tiež radikálne obnovil techniku a vozidlá Správy a údržby ciest (SÚC) – spolu 368 ks za asi 16 miliónov eur – a zriadil aj asfaltérsku čatu. Prešovský kraj má tak dnes najmodernejšiu správu a údržbu ciest na Slovensku. Na cesty, mosty, správu a údržbu, stroje, techniku, rekonštrukciu objektov i celkovú správu SÚC vynaložil kraj 200 miliónov eur.

Náš kraj sa dlhodobo trápi aj s pracovnými možnosťami. Aby nám naši ľudia neodchádzali od rodín do cudziny, opatrovateľkám, zdravotným sestrám a ďalším zamestnancom sociálnych zariadení, ako aj šoférom dopravcov SADiek a zamestnancom SÚC sme zvýšili plat priemerne o 300 až 400 eur,“ priblížil Majerský s tým, že veľmi dôležitý je úspech v oblasti nového pracovného uplatnenia. „Som veľmi rád, že môžem oznámiť, že sa nám podarilo zvládnuť rokovania a v najbližších týždňoch by mali silní investori oznámiť príchod do Prešovského kraja. Spolu má ísť o viac než 4000 nových pracovných miest,“ zdôraznil.  

Kraj tiež raketovo zabral pri duálnom vzdelávaní. Kým pri nástupe Majerského do úradu bolo doň zapojených 84 študentov v kraji, dnes ide o rekordných 1351 študentov, čo je 1500 % nárast a prvenstvo v počte študentov duálneho vzdelávania medzi krajmi na Slovensku. Študent ním získava prax, zručnosť i čiastočnú mzdu, firma pomocnú silu, daňové úľavy či príspevok na žiaka a obaja vzájomný kontakt aj pre prípadné budúce uplatnenie. „To priamo pozýva mladých ľudí zostávať v kraji a neopúšťať domov,“ podčiarkuje Majerský.

Prešovský kraj za jeho vedenia zriadil aj Nadáciu na podporu rodiny, ktorou pomáhal rodinám zo sociálne ťažkých pomerov či tým, ktoré si v kritických situáciách nedokázali pomôcť samy. „Za 5 rokov sme sumou 225-tisíc eur pomohli pri ťažkých životných príbehoch takmer 400 rodinám,“ vyčíslil úradujúci župan.

Župa zároveň bezprecedentne skokovo navýšila a uľahčila dotácie pre mestá, obce či organizácie v celkovej výške 24 miliónov eur, čo je najviac na Slovensku. Vďaka tomu sa zrealizovalo takmer 3500 potrebných verejnoprospešných projektov, čo výrazne pomohlo mestám, obciam a prispelo k rozvoju celého kraja.

Prešovský kraj sa zároveň ako pilotný zapojil do iniciatívy Catching-up Regions, čím sa mohlo zazmluvniť 150 miliónov eur pre rozvoj kraja (do 2023 sa z výzvy preinvestuje 100 mil. eur). Tie slúžia napríklad na rekonštrukciu 5 škôl, výstavbu cyklotrasy Poloniny Trail či na pomoc s vodou a kanalizáciou v Sninskom okrese. Sumu 100 miliónov eur dal PSK do ďalších investícií, ako je rekonštrukcia škôl, sociálnych, kultúrnych zariadení, knižníc či hradov. V Poprade tiež vzniká špičková športová škola, ktorá ponúkne najlepšie podmienky pre študujúcich stredoškolákov na Slovensku. Kraj do nej investoval 13 miliónov eur.

Prešovský kraj bol v ostatných 5 rokoch úspešný aj v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky. Pustil sa do prepájania najväčšej magistrály hlavnej európskej cyklistickej siete EUROVELO 11. „Prijali sme vážne rozhodnutie, že kraj bude investorom a ťarchu zodpovednosti vezmeme z obcí na seba. Ony zatiaľ môžu energiu a peniaze dávať do iných oblastí, ktoré ťažia ľudí,“ uviedol Majerský. Do konca budúceho roka má byť na svete prvých 30 km z 90 kilometrovej atraktívnej cyklotrasy Poloniny Trail. Kraj spustil aj projekt výstavby cyklo-prepojenia Tatier so Spišom a projekty nových cyklotrás v úsekoch Spišský Jeruzalem či Domaša. „Toto všetko je veľkou pomocou turizmu, z ktorého môže náš kraj v budúcnosti mimoriadne ťažiť,“ uzavrel Milan Majerský, ktorý sa o post predsedu Prešovského samosprávneho kraja bude uchádzať aj v nadchádzajúcich voľbách.

ÚVODNÝ VÝBER Z VÝSLEDKOV PSK POD VEDENÍM MILANA MAJERSKÉHO (2017 – 2022) V SKRATKE (Podrobné výsledky budú prezentované v rámci jednotlivých okresov)

 • Zrekonštruovaných 732 km CIEST v správe kraja – o 50 % viac oproti predošlému obdobiu. (1/3 ciest Prešovského samosprávneho kraja).
 • Po prvýkrát sú cesty v správe kraja bez havarijných stavov.
 • Zrekonštruovaných a zmodernizovaných 79 MOSTOV – o 350 % viac ako v predošlom období.  Kým v minulom období PSK opravil ročne 4-5 mostov, aktuálne išlo ročne o 16 mostov.
 • Radikálna obnova techniky a vozidiel Správy a údržby ciest: spolu 368 ks za asi 16 miliónov eur. Zriadená aj asfaltérska čata.
 • Na projekty (cesty, mosty, správu a údržbu, stroje, techniku, rekonštrukciu objektov) i celkovú správu SÚC vynaložil kraj 200 miliónov eur.
 • PSK má dnes najmodernejšiu správu a údržbu ciest na Slovensku.
 • Spustené prepájanie najväčšej magistrály v rámci hlavnej európskej cyklistickej siete EUROVELO 11 (kraj je investorom namiesto miest a obcí).
 • Spustenie prípravy výstavby cyklotrasy POLONINY TRAIL. Do konca 2023 prvých 30 km.
 • Spustenie projektov výstavby cyklo-prepojenia Tatier so Spišom a projektov nových cyklotrás v úsekoch Spišský Jeruzalem a Domaša.
 • Zavedenie Integrovaného dopravného systému Východ (spolu s Košickým krajom).
 • Vytvorená taktová autobusová doprava v Tatrách a na Spiši, skrátené jazdné časy.
 • Zavedené zľavy na dopravu pre rodiny cez víkendy, pre tehotné mamičky či pre darcov krvi.
 • O viac ako 40 % VYŠŠIE MZDY pre opatrovateľky, zdravotné sestry a ďalších zamestnancov sociálnych zariadení, ako aj šoférov dopravcov SADiek a zamestnancov SÚC – priemerne o 300 až 400 eur vyšší plat.
 • Noví silní investori majú oznámiť príchod do Prešovského kraja, čo vytvorí spolu
  viac než 4000 NOVÝCH PRACOVNÝCH MIEST
  .
 • 1500 % nárast počtu študentov zapojených do DUÁLNEHO VZDELÁVANIA – v minulom období
  84 študentov, aktuálne rekordných 1351 študentov. Najviac spomedzi krajov na Slovensku.
 • Zriadená NADÁCIA NA PODPORU RODINY: pomoc rodinám zo sociálne ťažkých pomerov či v kritických situáciách. Za 5 rokov išlo o pomoc výške 225-tisíc eur pre takmer 400 rodín.
 • Zavedené zľavy pre rodiny v kultúrnych zariadeniach kraja či v rámci víkendovej dopravy.
 • Úspešné projekty Krajskej organizácie cestovného ruchu, ako sú Legendárium, Dovolenka na bajku, Letné vlaky, Otvorené chrámy či Zimná výzva.
 • Bezprecedentné skokové navýšenie a uľahčenie DOTÁCIÍ PRE MESTÁ, OBCE či organizácie v celkovej výške 24 miliónov eur – najviac na Slovensku. Rozšírili sa aj oblasti na participatívny rozpočet, prorodinnú samosprávu a enormne sa navýšila horná hranica príjmu až na 200-tisíc eur.
 • Vďaka tomu sa zrealizovalo takmer 3500 potrebných verejnoprospešných projektov, čo výrazne pomohlo mestám, obciam a prispelo k rozvoju celého kraja.
 • Úspešné zapojenie sa do iniciatívy Catching-up Regions, čím sa mohlo zazmluvniť 150 miliónov eur pre rozvoj kraja (do 2023 sa z výzvy preinvestuje 100 mil. eur). PSK sa do iniciatívy zapojil ako pilotný kraj. Financované projekty – napríklad: rekonštrukcia 5 škôl, výstavba cyklotrasy Poloniny Trail či voda a kanalizácia v Sninskom okrese.
 • Investovaných 100 miliónov eur do ďalších investícií (napríklad rekonštrukcia škôl, sociálnych, kultúrnych zariadení, knižníc či hradov). V Poprade tiež vzniká špičková športová škola, ktorá ponúkne najlepšie podmienky pre študujúcich stredoškolákov na Slovensku (13 miliónov eur).