Cesta

1 lístok na dopravu pre celý Východ (časové lístky, mobilná aplikácia)

200 km cyklotrás: Spiš, Šariš, Zemplín (Tatry, EuroVelo 11, Domaša, Poloniny)

R4: spustenie výstavby celého úseku (od Prešova po hranicu s Poľskom)