Okres Sabinov

VO č. 8 Okres Sabinov

Peter Tomčufčík, Bc.

starosta obce

Jozef Kanuščák, Bc., MBA

poslanec národnej rady

Katarína Heredošová, Mgr., DiS. art.

riaditeľka základnej umeleckej školy