Okres Poprad

VO č. 6 Okres Poprad

Igor Wzoš, Mgr.

predseda predstavenstva

Rastislav Puchala, PhDr., PhD.

riaditeľ v nadnárodnej spoločnosti

Ján Drobný, Ing.

manažér

Slavomír Božoň, Ing.

stavebný inžinier

Jozef Bizoň, Mgr.

starosta obce