Milan Majerský
župan a volebný líder
Brief info

Milan Majerský sa narodil 12. mája 1971 v Levoči, kde prežil svoju mladosť. Počas študentských rokov bol organizátorom mnohých mládežníckych táborov a stretnutí. Učiteľské štúdiá absolvoval na Prešovskej univerzite v Prešove, po ich ukončení pôsobil ako pedagóg na Gymnáziu sv. Františka Assis­kého v Levoči.

V rokoch 2014 – 2017 bol primátorom mesta Levoča, kde pred zvolením do funkcie zastával tri volebné obdobia pozíciu poslanca mestského zastupiteľstva. Od roku 2017 je predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

V pozícii predsedu PSK vnáša do nášho kraja novú, pozitívnu energiu a dynamiku v rozhodovaní postavenú na porozumení a vzájomnej dôvere. Zameriava sa na budovanie silného zázemia so spoločenskými a sociálnymi istotami pre všetkých ľudí, ktorí v kraji žijú. So svojím tímom denne pracuje na vytváraní tých najlepších podmienok pre zabezpečenie rozvoja a stability našich rodín, kvalitnej zdravotníckej, sociálnej starostlivosti a oblasti vzdelávania, ktoré sa významnou mierou podpisujú pod hospodársku stabilitu regiónu.

Vo voľnom čase sa venuje najmä svojej rodine. Je aktívnym športovcom - v minulosti hrával hádzanú, hokej a basketbal, v súčasnosti je aktívnym hráčom basketbalového klubu v Levoči, obľubuje tiež cyklistiku. Má rád úprimných ľudí, kvalitnú literatúru a cestoviny pripravené na akékoľvek spôsoby. Riadi sa osobným mottom „Dopraj a bude ti dopriate.“

Zamestnania

od 1. decembra 2017 predseda Úradu Prešovského samosprávneho kraja
2014 – 2017 primátor mesta Levoča
2013 - 2015 riaditeľ Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n. o.
2009 – 2017 poslanec Prešovského samosprávneho kraja
1998 – 2010 poslanec Mestského zastupiteľstva v Levoči
1997 – 2014 stredoškolský učiteľ Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči
1989 – 1991 operátor výroby v Levoči

Dlhodobo tvrdím, že kde je cesta, tam je život. Preto som do úradu vstupoval s víziou dať krajské cesty konečne do poriadku, zlepšiť aj pracovné možnosti a pomôcť rodinám. Som hrdý, že sa to podarilo! Za síce o rok dlhšie obdobie, ale tiež dva ťažké roky pandémie a krízy. Napriek nim kraj nastúpil na úspešnú cestu rozvoja.

Cesta je život

Milan Majerský, župan a líder koalície

Ponúkame kvalitný a skúsený tím ľudí, ktorí posunú kraj dopredu. Aby sme mohli povedať: „Sme spokojní, že žijeme na Východe a sme naň hrdí.“

Milan Majerský

župan a líder koalície

Spoznaj náš tím

Naša koalícia ponúka silný program postavený na poznaní potrieb kraja a jeho obyvateľov. Staviame na silných stránkach miest a obcí, momentálnej ekonomickej sile regiónu a efektívnom využívaní jeho zdrojov.

Marek Hudák, Ing., MBA

dátový analytik

Stanislav Soroka, Mgr.,MBA

riaditeľ spoločnosti

Martin Šmilňák, Mgr.

riaditeľ školy

Ondrej Babjarčík, Ing.

zástupca primátora

Bohumil Bohunický

podnikateľ

Pavel Hudáček

starosta obce

Ján Kapolka, Ing.

starosta obce

Martin Noga

bankový poradca

Andrej Zreľak, PhDr.

vedúci odboru okresného úradu

Vladimír Ledecký, PhDr.

poslanec národnej rady

Jana Suráková, MUDr.

zubná lekárka

Peter Zubaľ, Mgr.

riaditeľ

Jozef Bizoň, Mgr.

starosta obce

Slavomír Božoň, Ing.

stavebný inžinier

Ján Drobný, Ing.

manažér

Rastislav Puchala, PhDr., PhD.

riaditeľ v nadnárodnej spoločnosti

Igor Wzoš, Mgr.

predseda predstavenstva

Zuzana Bednárová, RNDr., PhD.

manažérka v informačných technológiách

Radomír Kizek, Bc., MBA

samostatne zárobkovo činná osoba

Viera Leščáková, PaedDr.

štátna tajomníčka

Jozef Lukáč, PhDr.

poslanec národnej rady

Rastislav Mochnacký, Ing.

krajinný architekt

Pavol Neupauer, Mgr.

viceprimátor

Peter Vaščák, Mgr.

zástupca riaditeľa školy

Katarína Heredošová, Mgr., DiS. art.

riaditeľka základnej umeleckej školy

Jozef Kanuščák, Bc., MBA

poslanec národnej rady

Peter Tomčufčík, Bc.

starosta obce

Pavol Burda

technik

Peter Kuchtanin, MUDr.

lekár - chirurg

Peter Vološin

živnostník

Soňa Gaborčáková, PhDr.

štátna tajomníčka

Ľudmila Smreková, Mgr.

odborná zamestnankyňa v sociálnej oblasti

Dušan Lukáč, Ing.

riaditeľ podniku

Ján Polovčík, Ing.

podnikateľ

Marcel Tkáč, RNDr.

riaditeľ školy

Martin Ždiňak

živnostník

Jozef Ivanič, Ing.

riaditeľ hotela

Marína Romanová, MUDr., MPH

lekárka, primárka doliečovacieho oddelenia nemocnice

Pavol Zajac, Ing.

koordinátor regionálneho rozvoja